- Loge De Edelmoedigheid - Latensteinseweg 5, 4005 EG Tiel - Loge De Edelmoedigheid - Latensteinseweg 5, 4005 EG Tiel

‘Noch de moraliteit, noch de allegorie is de kern van de vrijmetselarij. Maar zowel de moraliteit als de allegorie zijn essentieel om tot haar kern te komen.’

 

In 2017 vierden wij het 300-jarig bestaan van de oudste vrijmetselaarsorde in de wereld, de Engelse United Grand Lodge of England. De Nederlandse Orde van Vrijmetselaren is daar in 1756 uit voortgekomen. De Edelmoedigheid is een van de oudste verenigingen in Nederland en bestaat reeds sinds 1776. Na 3 eeuwen heeft de optimistische levenshouding van de vrijmetselaar, waarbij de individuele mens centraal staat, nog niets aan waarde ingeboet.

Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. De Orde van Vrijmetselaren is een democratische vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht op geestelijk en filosofisch gebied. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. Maar de vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden.

De vrijmetselarij laat zien dat een leven met diepgang, met religieus besef mogelijk is, zonder van kerkelijke dogma's en overheden afhankelijk te zijn. Het is hierin ook gelegen dat er zoveel misverstanden bestaan rondom de vrijmetselarij.

Lees hier meer


 

                                   Download hier de Tijdschrift VM

                                                           300 jaar VM                     VM MAG


 

De vrijmetselarij is niet zo spannend als Dan Brown wil
Artikel in NRC, 16 oktober 2017
Alziend oog Foto Lex van Lieshout oktober 2017

 
VM folder
 
 

Een Vrijmetselaar zoekt persoonlijke groei. Hij wil een bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Een samenleving gebaseerd op wederzijds respect met de bijbehorende normen en waarden. De Vrijmetselarij biedt een plek voor alle mensen ongeacht hun religie, rang en stand, cultuur, kleur of taal.

Deze website informeert u over de Vrijmetselarij in het algemeen en loge De Edelmoedigheid te Tiel in Gelderland in het bijzonder. U vindt hier informatie over dezogenaamde broederschap der Vrijmetselaren, informatie over onze filosofische en spiritueel gerichte vereniging, de geschiedenis van onze loge en recente artikelen daarover.

De Vrijmetselarij riep altijd al vragen op. Veel van wat men van de Vrijmetselarij denkt te weten is gebaseerd op de vreemdste verhalen. Op deze website worden de meest gestelde vragen beantwoord.

Heeft u nog meer vragen of wilt u reageren, doe dit dan a.u.b. via onze This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Interview met Paul Marselje voor 1Vandaag

Paul Marselje is lid van het Hoofdbestuur van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden


Volg ons op Social

Media


             


 

Tuesday the 21st. . Joomla 3.0 templates by FJT - All rights reserved.